Splošni pogoji poslovanja

Nepremičninsko podjetje TOP NEPREMIČNINA d.o.o. spoštuje določila Zakona o nepremičninskem posredovanju.

Na uvodnem srečanju stranko seznanimo z načinom in s pogoji poslovanja ter za vsak posel sklenemo pogodbo o posredovanju, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo posredniku plačal posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Za druge storitve, ki jih bo posrednik opravil za naročitelja, se stranki predhodno pisno dogovorita o obsegu storitev in o višini plačila.

 

POGODBA O POSREDOVANJU PRI PRODAJI NEPREMIČNINE VSEBUJE:

 • podatke o posredniku in naročitelju,
 • podatke o nepremičnini, ki je predmet posredovanja,
 • oglaševanje,
 • organiziranje ogledov in iskanje tretjih oseb,
 • povezovanje prodajalcev in kupcev,
 • vodenje pogajanj in sodelovanje pri vseh srečanjih,
 • priprava vseh listin potrebnih za sklenitev pogodbe,
 • po dogovoru priprava pogodbe (dodatna storitev),
 • priprava potrdil in primopredajni zapisnik,
 • hramba dokumentov (originalna pogodba itd.),
 • organiziranje in prisotnost pri prevzemu nepremičnine.

Posrednik za navedene storitve zaračuna provizijo največ 4 % + 22 % DDV od pogodbene cene nepremičnine, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 €. Posrednik in naročitelj se pred sklenitvijo pogodbe dogovorita o višini plačila provizije, možnost dogovora je,  da si provizijo naročitelj in kupec razdelita, pri čemer plača vsak 2 % + 22 % DDV. Posrednik je dolžan kupca seznaniti z delnim plačilom provizije kot pogojem prodaje/nakupa.

V kolikor posrednik in naročnik skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju, se o znižani višini provizije predhodno dogovorita.


POGODBA O POSREDOVANJU PRI NAKUPU NEPREMIČNINE VSEBUJE:

 • podatke o posredniku in naročitelju,
 • opis obsega storitve, opis iskane nepremičnine z navedbo lokacije in razpoložljivimi sredstvi,
 • oglaševanje,
 • iskanje primerne nepremičnine in organiziranje ogledov,
 • povezovanje naročitelja s prodajalcem,
 • vodenje pogajanj in sodelovanje pri vseh srečanjih,
 • preverjanje pravne dokumentacije in listin,
 • po dogovoru priprava pogodbe (dodatna storitev),
 • prisotnost pri prevzemu nepremičnine.

Posrednik za navedeno storitev zaračuna provizijo v višini 2 % + 22 % DDV od dosežene prodajne cene nepremičnine, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 €.

V kolikor posrednik in naročnik skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju, se o znižani višini provizije predhodno dogovorita.


POGODBA O POSREDOVANJU PRI ODDAJI NEPREMIČNINE VSEBUJE:

 • podatke o posredniku in naročitelju,
 • podatke o nepremičnini, ki je predmet posredovanja,
 • oglaševanje,
 • organiziranje ogledov in iskanje tretjih oseb,
 • povezovanje naročitelja z najemnikom,
 • vodenje pogajanj in sodelovanje pri vseh srečanjih,
 • priprava dokumentacije potrebne za sklenitev najemne pogodbe,
 • po dogovoru priprava najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa (dodatna storitev),
 • priprava potrdil in primopredajnega zapisnika,
 • organiziranje in prisotnost pri prevzemu nepremičnine.

Posrednik za navedene storitve zaračuna provizijo v višini dvomesečne najemnine + 22 % DDV oziroma najmanj 400,00 € + DDV. Z naročiteljem se pred sklenitvijo pogodbe dogovorita o višini plačila provizije, po dogovoru si provizijo naročitelj in najemnik razdelita, pri čemer provizijo plača vsak v višini ene najemnine + 22 % DDV oziroma vsak najmanj 200,00 € + DDV.

Posrednik je dolžan najemnika predhodno seznaniti z delnim plačilom provizije kot pogojem oddaje/najema.

V kolikor posrednik in naročnik skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju, se o znižani višini provizije predhodno dogovorita.

 

POGODBA O POSREDOVANJU PRI NAJEMU NEPREMIČNIN VSEBUJE:

 • podatke o posredniku in naročitelju,
 • opis obsega storitve, opis iskane nepremičnine z navedbo lokacije in razpoložljivimi denarnimi sredstvi,
 • oglaševanje,
 • iskanje primerne nepremičnine in organiziranje ogledov,
 • povezovanje najemnikov in lastnikov,
 • vodenje pogajanj in sodelovanje pri vseh srečanjih,
 • preverjanje pravnega dejstva,
 • po dogovoru priprava najemne pogodb v obliki notarskega zapisa (dodatna storitev),
 • po dogovoru priprava potrdil in primopredajnih zapisnikov (dodatna storitev),
 • organiziranje in prisotnost pri prevzemu nepremičnin.

Posrednik za navedene storitve zaračuna provizijo v višini enomesečne najemnine + 22 % DDV na storitev oziroma najmanj 400,00 € + 22 % DDV.


V provizijo niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, takse za izdajo potrdil in upravnih dovoljenje ter dodatne storitve, ki jih posrednik za naročnika opravi proti doplačilu:

 • izdelava pogodb,
 • sodna cenitev,
 • dodatno oglaševanje,
 • druge storitve, ki jih naroči naročitelj in niso predhodno navedene v pogodbi o posredovanju.

Kontaktirajte nas

* Obvezna polja!

To spletno mesto za svoje optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali dovolite, da jih naložimo na vaš računalnik?